REGULAMENTUL CONCURSULUI ON-LINE

Bucură-te de experiența inedită BMW!

28 Noiembrie – 31 Decembrie 2022

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Organizatorul concursului on-line si offline Bucură-te de experiența inedită BMW! (denumită în cele ce urmează “Campania” este Societatea APAN MOTORS S.R.L. avand sediul în Municipiul Brăila, DN 22B, KM 4. P 37/1, Lot 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J09/30/2001, Cod Unic de Înregistrare RO 13680057 reprezentată prin Mircea Andreev, în calitate de administrator, denumită în continuare “Organizatorul

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), disponibil în mod gratuit accensând următorul link: https://bmw-apan.ro/concurs/ , fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei. Astfel de modificări vor fi făcute publice accesând link-ul de mai sus, cu cel puțin 24 de ore dinaintea intrării în vigoare.

SECȚIUNEA 2. TERMINOLOGIE

2.1. În prezentul Regulament, în afara noțiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificație:

 1. a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioară, independentă de voința Participanților sau a Organizatorului, neimputabila acestora și care nu poate fi, în mod absolut, prevăzută, controlată ori depasita de catre acestia, și care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare ori la intarzierea executării prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forța majoră, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.
 2. b) „Participantii” – toate persoanele fizice cu domiciliul in Romania, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei si care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament.
 3. c) „Campania” – reprezinta acest program care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament.
 4. d) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.
 5. e) „ APAN MOTORS S.R.L.”/ „Organizatorul” – este organizatorul Campaniei, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si avand atributii in Campanie stabilite prin prezentul Regulament.
 6. f) “Instragram”- Retea de socializare ce poate fi accesata pe https://www.instagram.com/.
 7. g) “Validare” – proces prin care un participant este declarat Castigator al Campaniei in conditiile in care consimte si pune la dispozitia Organizatorilor documentele si informatiile solicitate, conform prezentului Regulament.
 8. h) “Post promotional” – postare pe pagina de Instagram “BMW APAN Motors (bmw.apan.motors)” (https://www.instagram.com/bmw.apan.motors/) prin care li se cere utilizatorilor sa intreprinda o anumita actiune in baza careia vor fi inscrisi in Campanie.

SECȚIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania va consta intr-o postare promotionala pe timeline-ul paginii de Instagram BMW APAN MOTORS (https://www.instagram.com/bmw.apan.motors/) in conditiile articolului 4.1, iii) si secțiunea 5 de mai jos, si se va desfășura după cum urmează:

– Data incepere: 28.11.2022, 11:00

– Data inchidere: 31.12.2022, 18:00

Se considera Perioada Promotionala intervalul dintre data inceperii si data inchiderii, mentionate mai sus.

 

Campania nu este sponsorizata, asociata, administrata si nu are nicio legatura cu Platforma Instagram (www.instagram.com). Informațiile date de participant, furnizate pe Paginile de Instagram vor fi folosite doar în condițiile și termenii din prezentul Regulament. Platforma Instagram nu are niciun fel de raspundere sau implicare în legatura cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea acestui Concurs. Participantii la Concurs înțeleg ca informațiile furnizate de către ei sunt destinate Organizatorului si nu sunt adresate către Instagram. Informațiile pe care Participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator, în condițiile prezentului Regulament. Orice întrebări, comentarii, reclamatii in legatura cu acest Concurs, urmează a fi adresate Organizatorului la adresa inserată la art. 1.1. de mai sus.

3.2. Campania se va desfășura pe Instagram, pe pagina de brand “BMW APAN Motors” (https://www.instagram.com/bmw.apan.motors/)

SECȚIUNEA 4. Participantii si conditiile de participare la Campanie

4.1. Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:

 1. i) sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania si sa detina un cont valid de Instagram public;
 2. ii) sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei de a participa la Campanie (in continuare);

iii) sa acceseze pagina de Instagram “BMW APAN Motors” (https://www.instagram.com/bmw.apan.motors/) si sa indeplineasca in totalitate conditiile mentionate de organizator. Organizatorul rezervandu-si dreptul de a invalida inscrierile care incalca prezentul Regulament.

 1. iv) sa respecte toate prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie.

4.2. La Campanie NU pot participa angajatii Organizatorului, ai distribuitorilor APAN MOTORS S.R.L. si societatilor implicate in organizarea si derularea acestei Campanii Promotionale, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) sau sotul / sotia celor mentionati mai sus.

4.3. De asemenea, NU pot participa la Campanie persoanele juridice sau asociatiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate in care angajatii Organizatorului si/sau ai distribuitorilor Organizatorului precum si rudele de gradul I (copii si parinti) ori sotul / sotia acestora detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

4.4. Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica cunoasterea, respectarea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament, precum si acordul participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

4.5. Campania se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai inainte de a anunta in mod public aceste modificari, prin publicarea acestora cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. Orice modificare se va efectua prin act aditional la prezentul regulament.

SECTIUNEA 5. / Inscrierea in Campanie/ Descalificarea participantilor

5.1. In vederea participarii la Campanie, Participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

1) sa acceseze pagina de Instagram “BMW APAN Motors” (https://www.instagram.com/bmw.apan.motors/)

2) sa respecte conditiile de inscriere mentionate de organizator.

3) actiunea necesara din partea participantului este sa posteze pe Instagram un story cu fotografia iendită solicitată si sa foloseasca etichetele “@bmw.apan.motors si @romaniadrivingexperience, iar postarea sa fie publica pentru a putea fi redistribuita pe pagina de Instagram “BMW APAN Motors” (https://www.instagram.com/bmw.apan.motors/) Raspunsul trebuie sa nu contina aspecte contrare bunelor moravuri/ordinii publice si sa nu incalce drepturile de autor si/sau conexe ale tertilor, ori dreptul la imagine al altor persoane, Comentariile trebuie sa fie decente, sa nu contina expresii licentioase/malitioase/xenofobe, si/sau referiri sau afisari ale oricarui alt brand in afara de BMW.

5.2.Nu vor fi luate in considerare si vor fi sterse, mesajele care:

 1. includ continut licentios, imoral sau antisocial;
 2. contin detalii defaimatoare, indecente, sensibile din punct de vedere politic si/sau cultural, sau care promoveaza violenta, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;

iii. contin amenintari catre o terta persoana, loc, afacere sau grup, lezeaza intimitatea, promoveaza discriminarea pe baza de dizabilitati fizice sau de varsta, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale unei terte persoane, firme sau entitate si incalca legislatia si reglementarile aplicabile;

 1. contin referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare; in cazul in care Organizatorul doreste sa afiseze o poveste care contine referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate acesta isi rezerva dreptul de a publica povestea si de a sterge sau inlocui respectivele referiri/mesaje;
 2. contin aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 3. ilustreaza alte persoane;

vii. nu respecta tematica Campaniei asa cum este descrisa in cadrul postarii de anuntare a Concursului;

viii. incalca orice alta prevedere din prezentul Regulament

Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida/elimina inscrierile/postarile care incalca prezentul Regulament.

5.3. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile virtuale dedicate Campaniei. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile virtuale dedicate Campaniei.

 

5.4. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile Instagram pentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica/exclude din Campanie materialele transmise de participanti si care nu respecta conditiile mentionate anterior.

5.5. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Campanie asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de identificare, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Promotia prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului. Astfel, in cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre Participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati fata de Participanti.

SECTIUNEA 6. Perioada promotionala.

6.1. Se considera Perioada Promotionala intervalul dintre ziua postarii si ultima zi promotionala astfel cum sunt acestea indicate in articolul 3.1 de mai sus.

6.2. Tragerea la sorți va avea in data de 10.01.2023. Se va organiza o tragere la sorti electronica prin intermediul www.random.org dintre toti participantii valabil inscrisi (cei care au postat comentarii la postul promotional conform mecanismului specificat). In cadrul tragerii la sorti se va extrage cate un castigator pentru fiecare premiu.

SECTIUNEA 7. Validarea inscrierilor

7.3 Nu vor fi inscrierile ce nu indeplinesc cumulative conditiile mentionate de organizator

SECTIUNEA 8. Premiile Campaniei si atribuirea acestora

8.1 Premiile Campaniei

In cadrul Campaniei se vor acorda 3 premii. Premiul I este reprezentat de participarea la un eveniment international BMW M organizat in 2023 si are o valoare comerciala estimata de 4985 lei (TVA inclus). Premiul II este reprezentat de un surs de conducere defensive pe circuitul MotorPark Adancata alaturi de Romania Driving Experience și are o valoare de 1298 lei (TVA inclus). Premiul III este reprezentat de o machete BMW si are o valoare de 496 lei (TVA inclus).

Valoare totala a premiilor oferite in aceasta campanie este de 6779 lei (TVA inclus).

8.2. Premiile nu se reporteaza si nu se ofera contravaloarea lor in bani. Astfel, castigatorii premiului nu pot solicita contravaloarea premiului castigat in bani si nici schimbarea caracteristicilor acestuia. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului.

8.4. Validarea castigatorilor si Atribuirea premiilor

8.4.1. Potentialii castigatori vor fi contactati prin mesaj privat pe Instagram, in cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la data extragerii, cu privire la procedura de urmat in vederea atribuirii premiului.

8.4.2. In cazul in care un potential castigator nu raspunde prin trimiterea (in termen de 1 (o) zi lucratoare de la momentul in care a fost anuntat), un mesaj privat pe pagina BMW APAN Motors Brăila cu datele sale personale necesare validarii (nume si prenume, numar de telefon, adresa postala si email, copie CI), acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela, in ordinea extragerii, la rezervele extrase.

8.4.3. Neprezentarea de catre potentialul castigator a datelor sale solicitate pentru incheierea procesului-verbal de predare-primire a premiului duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare sau despagubire din partea Organizatorului. Aparitia acestei situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmand a se apela la rezervele extrase conform prevederilor prezentului Regulament, iar in cazul imposibilitatii validarii rezervelor, premiile neacordate raman la dispozitia Organizatorului.

8.4.4. Pentru a fi declarat castigator al unui premiu, un participant trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile prezentului Regulament.

8.4.5. Validarea rezervelor se va face urmandu-se procedura prezentata mai sus. In cazul in care niciuna dintre rezerve nu poate fi validata, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.

8.4.6. Lista cu numele castigatorilor si premiile castigate va fi postata pe pagina de Instragam “BMW APAN Motors” (/https://www.instagram.com/bmw.apan.motors/), in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

8.5. Intrarea in posesia Premiilor

8.5.1. Premiile vor fi expediate in termen de maxim 48 de ore din momentul validarii pe adresa comunicata de fiecare castigator prin mesajul privat de raspuns.

8.5.2. De asemenea, in cazul refuzului exprimat in mod ferm al vreunui Participant castigator de a beneficia de Premiu, acesta va pierde dreptul asupra Premiului.

8.5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase, in situatia in care un Participant castigator nu indeplineste conditiile de atribuire a Premiului ori nu indeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute in prezentul Regulament. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de Premiu, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul.

8.5.4. Premiile se vor atribui castigatorilor de catre Organizator pe baza de proces-verbal semnat de fiecare castigator si de reprezentantul Organizatorului. Organizatorul nu este raspunzator pentru Premiile care nu ajung la destinatie din cauza adresei incorecte furnizata de catre Participantul castigator in momentul validarii.

SECTIUNEA 9: Taxe si impozite

9.1. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, doar in cazul premiilor cu valoare impozabila.

9.2. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare suplimentara legata de prezenta Campanie, cu exceptia conexiunii la internet pentru a accesa Paginile de Instagram.

SECTIUNEA 10: Regulamentul Campaniei

10.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil in mod gratuit si poate fi descarcat gratuit de catre orice solicitant pe toata perioada Campaniei de pe pagina de Facebook “BMW APAN Motors Brăila ” (https://www.facebook.com/BMW.APAN.Motors//).

10.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a Campaniei in orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare pe pagina de Facebook “BMW APAN Motors Brăila” (https://www.facebook.com/BMW.APAN.Motors/)

10.3. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la: mesaje care nu ajung la destinatie din cauza unor erori care nu tin de Organizator, functionarea necorespunzatoare ori nefunctionarea temporara a serviciilor de internet etc.).

SECTIUNEA 11. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

11.1. Cu privire la premiile acordate, Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigatori, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire Premiu catre castigatori.

11.2. Imposibilitatea castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Promotii sau de a utiliza oricare din premiile Campaniei, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

11.3. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta desemnarii castigatorilor premiilor, precum si faptul ca Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta Regulamentului Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, respectiv: nume, prenume, seria, nr. CI, numar de telefon, necesare validarii si inmanarii Premiilor, respectiv completarii si semnarii Procesul verbal de predare primire premiu.

11.4. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant la Campanie nu poate beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare participant, a Regulamentului Campaniei sau din cauza datelor transmise gresit. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia din urma, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora si considerate de catre Organizator drept reale, corecte si complete.

11.5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiilor.

11.6. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. a) Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de identificare si/sau contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului.
 2. b) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui participant de a intra in posesia premiului castigat sau de a folosi premiul castigat;
 3. c) Defectiuni tehnice ale furnizorilor de servicii Internet si/sau defectiunea retelei de socializare Facebook/Instagram;
 4. d) Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea contului de Instagram a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
 5. e) Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tabletei/telefonului de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/tabletei/telefonului).
 6. f) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
 7. g) Eventualele dispute intre Participanti legate de drepturile asupra conturilor de Instagram/Facebook;
 8. h) Mesajele trimise in afara perioadei Campaniei, cu excepția cazului în care se va decide modificarea duratei de derulare a Concursului conform prevederilor prezentului Regulament;
 9. i) Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe pagina de instagram (de exemplu, dar fara a se limita la defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului). Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Promoti, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie;
 10. j) Expedierea datelor de identificare catre o alta pagina de Instagram decat pagina oficiala a Campaniei Concursului;
 11. k) Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/sau intreruperile care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau nefuctionarea/functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora.

11.7. Organizatorul Campaniei nu realizeaza niciun fel de administrare a unei promotii, in sensul termenilor si conditiilor Instagram. Aceasta activitate este administrata exclusiv prin actiunile participantilor. Fiecare concurent sau participant trebuie sa beneficieze de o aprobare completa din partea Instagram pentru participarea la prezenta activitate.

11.8. Participantii nu vor putea solicita Organizatorului contravaloarea premiului in bani sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiu (prin aceasta intelegandu-se orice manifestare sau atitudine expresa sau tacita a unui participant de a nu intra in posesia premiului) sau in cazul invalidarii sale conform prezentului Regulament, respectivul participant va pierde dreptul de atribuire a premiului.

11.9. Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si legislatia aplicabila. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara participarile in cadrul Campaniei. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

11.10. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu, cu exceptia celor prevazute de legislatia fiscala.

11.11. Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile acordate, ulterioare semnarii de primire a premiilor de catre Participantii desemnati castigatori.

 

 

SECTIUNEA 12: Protectia datelor personale

12.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu legislatia privind prelucrarea datelor u caracter personal in vigoare in Romania la data Campaniei.

12.2.Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea participarii la Campanie, validarii si atribuirii premiilor si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

12.3.Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR) – (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite la adresa postala a Organzitorului, mentionata in prezentul Regulament, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

12.4. Accesarea paginii de Instagram “BMW APAN Motors” (https://www.instagram.com/bmw.apan.motors/) inregistrarea in cadrul Campaniei “Bucură-te de experiența inedită BMW!” Implica cunoasterea prezentului Regulament de catre participant si echivaleaza cu exprimarea acordului de catre Participant in ceea ce priveste prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Prelucrarea datelor personale ale participantilor se face in baza consimtamantului exprimat de catre participant (GDPR 6.1.a) – consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor. In cazul participantilor desemnati castigatori, datele personale sunt prelucrate in temeiul Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR (prelucrare necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale) raportat la art. 110 Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Participantii isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor personale pe durata Campaniei si pentru scopurile prevazute in prezentul regulament.

12.5. Organizatorul se obliga sa le respecte Participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a contacta pe castigatori si pentru a le trimite premiile.

12.6. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti. Participarea la Campanie nu presupune transferul de date in strainatate de catre Organizator. Avand in vedere postarea de catre Participant a eventualelor materiale/texte/poze pe site-ul de socializare Instagram, ca urmare exclusiv a optiunii si responsabilitatii fiecarui Participant legate de o astfel de postare, datele postate vor putea sa fie accesate din strainatate pe acest canal de socializare. In acest context, prin postarea acestor informatii, Participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor si inclusiv eventuala accesare sau transfer al acestora in alte state ca urmare a utilizarii acestor canale de socializare, avand in vedere inclusiv regulile specifice aplicabile acestora, dupa caz.

12.7. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga:

 1. Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 2. Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

iii. Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

12.8. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, potrivit art. 12 – art. 22 din Regulamentul UE privind protectia datelor, Participantii au urmatoarele drepturi:

 1. dreptul la informare si de acces la datele cu caracter personal,
 2. dreptul la rectificarea datelor,

iii. dreptul de a fi uitat/dreptul la stergerea datelor;

 1. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 2. dreptul la portabilitatea datelor;
 3. dreptul de a se opune prelucrarii datelor, in cazul datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv crearea de profiluri in baza acestor prevederi, respectiv pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul, respectiv in scopul intereselor legitime ale Operatorului;

vii. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

In acelasi timp, Participantii beneficiaza si de dreptul de a-si retrage consimtamantul, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Pentru mai multe informatii cu privire la prelucrarea datelor Participantilor, inclusiv cu privire la exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor, Organizatorul poate fi contactat in scris la adresa DN 22 B, km. 4, P 37/11, Lot 2, Brăila. Solicitarea fiecarui Participant va fi analizata si va primi un raspuns in termen de 30 (treizeci) de zile de la primire. DN 22 B, km. 4, P 37/11, Lot 2, Brăila.

Totodata, fiecare Participant beneficiaza de dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

12.9. Organizatorul garanteaza faptul ca prelucreaza datele persoanelor vizate in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General UE.

12.10. Datele cu caracter personal vor fi stocate: în cazul Participanților, până la desemnarea căștigătorilor Campaniei, iar în cazul căștigătorilor, pentru o perioada egală cu perioada stabilită de lege privind păstrarea în evidență a documentelor financiar-contabile (in cazul premiilor impozabile).

SECTIUNEA 13: Litigii

13.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 14: Forta Majora

14.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii definite la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

14.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice Participantilor existent acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora.

SECTIUNEA 15: Diverse

15.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa Organizatorului prevazuta in art. 1.1. de mai sus in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei Participantilor declarati castigatori – care este inteles ca termen de decadere – de catre Participantii care se considera lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

15.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii Promotionale, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promotii.

15.3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.